Instrukcje dotyczące zachowania się na terenie obiektu:

1. Kąpiel i wędkowanie są zabronione.
2. Osobom nieupoważnionym wstęp na teren obiektu jest zabroniony.
3. Nurkowanie jest dozwolone tylko za zgodą.
4. Nurkowanie jest dozwolone tylko z ważną kartą nurkową.

5. Nurkowanie jest dozwolone tylko z ważnym zaświadczeniem lekarskim.
6. Formularz zgody na bezpieczne nurkowanie musi być przeczytany i potwierdzony.
7. Zrzeczenie się odpowiedzialności musi być przeczytane i potwierdzone.
8. Ogólne warunki handlowe muszą być przeczytane i zaakceptowane.
9. Za usługi należy płacić zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
10. Wszystkie usługi, takie jak pozwolenia na nurkowanie, zakwaterowanie itp. są opłacane przed wyjazdem. Goście dzienni płacą jednak od razu przy rejestracji!

11. Sprzęt do nurkowania nie powinien być wnoszony do pokoju. Proszę trzymać go w wilgotnym pomieszczeniu!
12. Nurkowania szkoleniowe wymagają oddzielnego zezwolenia na nurkowanie.
13. Parkowanie tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody.
14. Prosimy o zachowanie czystości na tym terenie! Śmieci prosimy zabierać do domu.
15. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami personelu.
16. Zezwolenie na nurkowanie musi być pozostawione w samochodzie w dobrze widocznym miejscu.
17. Praca kompresora jest zabroniona na całym terenie.
18. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgubiony lub skradziony sprzęt.
19. W przypadku utraty nie ma możliwości wymiany pozwolenia na nurkowanie.
20. Zabronione są pojazdy sportowe z napędem silnikowym (skutery, łodzie).
21. Można stosować tylko zbiorniki nurkowe z certyfikatem TÜV i dopuszczeniem typu.
22. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci!!!
23. Nurkować tylko z kumplem!!!

24. Traktuj wszystkie urządzenia z należytą ostrożnością. Umyślne niszczenie będzie zgłaszane.
25. Prosimy o zabranie wszystkich śmieci do domu!

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami pieniężnymi w wysokości do 5000 €. Podobnie może zostać cofnięte pozwolenie na nurkowanie, przy czym opłacone usługi nie będą zwracane.

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.